NL|EN|DE
Triple F takes care
Triple F takes care

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Triple F Logistics BV uitdrukkelijk afgewezen. Triple F Logistics biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen:

Informatie op deze site

Triple F Logistics BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Triple F Logistics BV is niet aansprakelijk voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. De website van Triple F Logistics BV bevat alleen functionele cookies om de werking van de website te garanderen. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Triple F Logistics BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Triple F Logistics BV geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Triple F Logistics BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Virussen

Triple F Logistics BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gegevens

Hoewel Triple F Logistics BV alles in het werk zal stellen verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers via deze website.Triple F Logistics BV heeft in het Privacy Statement opgenomen waarvoor wij en welke gegevens wij gebruiken, dit betreft gegevens ten behoeve van onze dienstverlening en hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Triple F Logistics BV zal betrokkenen op hun rechten wijzen op het moment van het eerste contact met de betrokkene. Dit zal mondeling, via mail, het privacy statement, disclaimer en/of via een verwijzing naar de genoemde rechten zijn. Deze informatie zullen wij duidelijk en gescheiden van andere informatie aanbieden. Triple F Logistics voert daarnaast actief een intern beleid gericht op privacy en beveiliging bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Triple F Logistics BV handelt als expediteur, onder de algemene voorwaarden van de federatie van de Nederlandse expediteursvereniging volgens de meest recentste versie, die bij het districtskantoor te Rotterdam is gedeponeerd. Een exemplaar van de algemene voorwaarden zal op schriftelijk verzoek worden toegezonden, deze voorwaarden staan tevens op deze site vermeld. Voor het geval dat men zal besluiten dat wij als dragers in onze contractuele relatie worden beschouwd, zullen de voorwaarden die vis-a-vis de daadwerkelijke dragen van toepassing zijn op dit contract. Triple F Logistics BV staat in de Kamer van Koophandel opgenomen onder nummer: 54705789

Advies nodig?

Bel +31(0)10 286 29 99

Laat uw naam en telefoonnr.
achter en wij bellen u.

Gegevens achterlaten
Ontwikkeld door EXTRA cross media i.s.m. 0to9